Face It blir Eger Clinic Sandvika. Les mer her!

Personvern | Eger Skin Clinic

Personvern

I forbindelse med den nye persondataforordning (GDPR) skriver vi til våre kunder for å informere om hvordan vi oppbevarer dine data. For at vi fortsatt kan gi deg den beste service er vi nødt til å ha ditt samtykke til at vi oppbevarer dine data.

Vi henviser til vår personvernpolitikk.

Behandlingsansvarlig

Eger Skin Clinic er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, evt. kjønn, fødselsdato, passord for (min side) etc.] Tidspunkt for behandlinger og gjennomførte behandlinger og kvitteringer på produktkjøp.

Spesielle kategorier av personopplysninger (”sensitive personopplysninger”):

Helseopplysninger i form av journalopplysninger med oppføringer over dine behandlingsforløp.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi registrerer opplysninger om deg for å kunne utføre våre behandlinger. Uten å være registrert kan vi ikke utføre behandling på deg. Dette inkluderer å kunne tilby en effektiv tilretteleggelse av våre oppgaver for deg, inkludert styring av avtaler og timebestillinger, registrering av gjennomførte behandlinger med henblikk på å fastlegge behandlingsforløp.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser om du har haket av for dette.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfeller behandler vi også opplysninger etter å ha innhentet ditt samtykke. Dette vil du ha blitt særskilt informert om i forbindelse med at vi har innhentet samtykke.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte eller på våre nettsider i forbindelse med din booking/ kjøp.

Når du besøker www.egerskinclinic.no registreres din IP-adresse. Bulk knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre.

www.egerskinclinic.no benytter også såkalte cookies (informasjonskapsler). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere. Bulk benytter cookies for at du skal slippe å logge deg inn hver gang du benytter deg av en innloggingsfunksjon, og for å huske deg som bruker når du fyller inn et skjema på våre nettsider.

I tillegg innhenter vi statistikk om hvordan sidene våre blir brukt for å kunne forbedre brukeropplevelsen, og i den forbindelse brukes cookies for å kunne observere hvordan brukere navigerer hos oss. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

www.egerskinclinic.no lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Bulk har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Du bør lese de personvernerklæringene som ligger tilgjengelige på de relevante nettsidene du besøker for å mer informasjon.

www.egerskinclinic.no lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Bulk har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Du bør lese de personvernerklæringene som ligger tilgjengelige på de relevante nettsidene du besøker for å mer informasjon.

For å reservere deg mot bruk av cookies må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: IT-leverandør, CBIT AS (bookingsystem).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si hvor lenge vi kommer til å lagre dine personopplysninger. Dog kan vi opplyse deg om at vi vil legge vekt på hvor lenge vi har behov for opplysningene, dels i forhold til pågående behandlingsforløp, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlegge hvor lenge dine opplysninger vi oppbevares.

Hvor lenge du må lagre opplysningene kan varer fra 1 til 10 år avhengig av hva slags personalopplysninger det gjelder. Vi lagrer opplysningene i henhold til lovens krav til denne slags opplysninger og ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

[email protected]

Eger Skin Clinic
Øvre Slottsgate 27, 0157 Oslo

Kontaktperson: Lisa Lindstrøm

Eger Skin Clinic har hatt ulovlig markedsføring av botulinum toksin på sine nettsider i en periode og er pålagt av Legemiddelverket å formidle korrekt informasjon.

Botulinum toksin er godkjent til behandling av rynker i panne og ytre kant av øyne når disse har en viktig psykologisk innvirkning for pasienten, kronisk migrene og vedvarende alvorlig aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige gjøremål. ESC har tidligere markedsført behandlinger som er ikke er godkjente bruksområder hvor bivirkninger og risiko er lite kjent eller ukjent.

LEVERANDØRERHold deg oppdatert!

Meld deg på nyhetsbrevet og motta de nyeste artiklene om hudhelse og spennende kampanjer. Du kommer til å elske det!