Kjøpsbetingelser

Her finner du informasjon rundt våre kjøpsbetingelser samt hvordan du kontakter oss.

Frakt og leveringsbetingelser:

FRI FRAKT VED HANDEL OVER 600,- KR.

Vi benytter Postens firma Bring.no. Det må regnes mellom 1 – 4 dager leveringstid.
Handel for under 600,- kr. tillegges kr 59,- i frakt og administrasjonsgebyr. Kjøp over kr 600,- sendes/leveres fraktfritt. De samme betingelser gjelder også gavekortbestillinger som sendes på mail som PDF vedlegg.

Ved eventuelle rabatter blir frakten regnet etter at rabatten er trukket fra total sum.

Når du har bestilt, mottar du en ordrebekreftelse på e-post.
Du vil ikke bli belastet for varene før de er under behandling og avsendt. Hvis noen av varene mangler på vårt lager kontakter vi
deg med det samme for å få vite om vi skal vente med å sende pakken til varene er ankommet, eller om du vil ha de ettersendt når varen/e er
forventet ankommet på lager igjen.

Betaling

Vi benytter oss av DIBS, som er Skandinavias førende leverandør av betalingsløsninger.
Det er en betalingsløsning for nettbutikker som håndterer MasterCard SecureCode og Verified by Visa (3-D Secure).
Grensesnittet for inntasting av betalingsopplysninger leveres fra DIBS og ivaretar alle krav til sikkerhet (PCI).
Dette er et konsept som bankene, kortselskapene og BBS står bak.
Kar Johan nettbutikk eies av Karl Johan Hud & Kroppspleie AS.

Org nr 998037778.
Kontaktinformasjon:
Telefon: +47 22 33 60 60
Telefontid fra mandag – fredag kl.10.00-18.00
E-post: [email protected]

 

Nettbutikken driftes av Karl Johan Hud & Kroppspleie AS

www.egerskinclinic.no
Øvre Slottsgate 29
0157 Oslo

Våre åpningstider i salongen er:
Mandag – fredag kl. 10-19
Lørdager: 10-17
Reklamasjon
Ved mottakelse av varen må kjøper inspisere denne og reklamere skriftlig eventuelle feil og mangler uten ugrunnet opphold, dog senest 8 virkedager fra varen er mottatt. Varene må være uåpnet og i originalemballasje.

Uavhentet pakke
Dersom varer kommer i retur til oss i uavhentet stand, vil vi fakturere frakt frem og tilbake med minimum kr 150,- Dette gjøres for å dekke våre kostnader.


Retur 

For å behandle reklamasjoner på en enkel og hurtig måte skal alle defekte varer som returneres til Karl Johan Hud & Kroppspleie `s nettbutikk merkes med:

  • Ordrenummer/fakturanummer
  • Feilbeskrivelse
  • Kundenummer
  • Returadresse

Pakker som kommer i oppkrav tas ikke imot.

Adressen du returnerer varene til er:
Eger skin clinic

v/ Karl Johan Hud & Kroppspleie
Øvre Slottsgate 29
0157 Oslo

Varer sendt i retur med adresse: Karl Johan Hud & Kroppspleie, Øvre Slottsgate 29, 0157 Oslo, og som ikke tilfredsstiller de kravene som er satt til retur, vil bli returnert til kunden for kundens regning.

Ingen feil funnet
Defekte varer kontrolleres ved mottak. Varer som sendes i retur uten feil, vil bli returnert kunden med en faktura for frakt.

For ytterligere informasjon: Ta kontakt med oss på e-post: [email protected]

Forsendelse

Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postens servicepakke  og hentes på ditt lokale postkontor.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende kr 150,- eks.mva.

Det tilkommer en ekstra serviceavgift på kr 150,- når du ikke henter din pakke. Avgiften motsvarer omkostnignene for ekspedisjon,returfrakt og håndtering. Betalingsvilkår på 7 dager. Ved en forsinket betaling vil det bli et ekstragebyr på kr 50,-  samtevt.  inkassoomkostninger.

 

Priser

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist

Utdrag fra Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000
«Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter/selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter/selger innen 14 dager fra mottatt produkt og angrerettskjema, dersom angreretten benyttes. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør være skriftlig.»
Returkostnadene bæres av forbrukeren.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgerfritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Personvern

 Kundedata ikke blir ikke delt med eller solgt til tredje part og oppbevares av nettstedet ifølge norsk lov.